Øk organiske søk med 4 tall fra GA

by Bli synlig på nett
0 comment
Spread the love

Google Analytics er et perfekt verktøy å bruke hvis du vil bli mer synlig på Google og øke organiske søk. Dette verktøyet kan gi deg analyser herfra og til månen som kan hjelpe deg å øke organisk trafikk.

Det som kan være viktig er å vite hvilke kanaler kundene dine kommer og om du får organiske søk eller betalt annonsering. Men du kan også se nøyere på tallene fra SoMe, referral og direkte trafikk.

Neste du bør følge med på er gjennomsnittstiden på økten, fluktfrekvens og sider som blir besøkt per økt.

Hvorfor så er dette viktig? Fordi dette påvirker dine organiske søk og synlighet på Google.

1. Øk gjennomsnittlig øktvarighet

Tiden for gjennomsnintlig øktvarighet viser hvor lenge i gjennomsnittet hver kunde er på nettsiden din. Jo lengre tid kunden er hos deg jo bedre det er for organisk synlighet på Google. Dette viser Google om du gir kundene det de søker på eller ikke. Gjennomsnitlig øktvarighet vil du finne under Brukeranskaffelse, All Trafikk og Kanaler i menyen på venstre side. Du kan også velge øverst til høyre på siden hvilken tidsintervall du vil se data for. Velg for eks. 3 siste månedene.

oversikt over organiske søk fra google i Google Analytics
Sjekk dine tall i Google Analytics minst hver tredje måned

For å øke tiden kundene bruker på nettsiden kan du bla lenke mellom dine interne artikler, skrive artikler som er minimum ca 1200 ord (hvis det er det som er snittet for nisjen din), ha bilder og/eller video i artiklene.

2. Reduser fluktfrekvens for å øke organiske søk

Fluktfrekvens betyr hvor mange % av kunder som ikke har foretatt seg noen ting på siden unntatt å klikke seg inn på det ene innlegget. Potensielle kunder har rett og slett besøkt kun denne ene siden og så klikket seg ut. Når du har en nettside eller med flere sider og blogginnlegg vil du at fluktfrekvensen skal være så lav som mulig. Enkelt forklart så vil jo du at folk skal finne verdi hos deg og bli på nettsiden lenge. Tenk at de skal alltid foreta en eller annen form for aktivitet, enten se video, klikke seg på en lenke, melde seg på e-post eller fylle ut et skjema.

Kunder som løper fra en nettside
Ikke la dine kunder løpe fra nettsiden

For å redusere fluktfrekvensen må du dykke litt dypere. Sjekk gjerne om alle blogginnlegg har høy fluktfrekvens og hva er annerledes med blogginnleggene som har lav fluktfrekvens. Fluktfrekvensen kan også være høy fordi søkeordene du har brukt ikke er relevante for tema du har skrevet om. Fluktfrekvensen kan også være høy hvis overskriften er ikke i samsvar med teksten, for eks. en type clickbait.

3. Øk antall sider per økt

Sider per økt viser deg hvor mange sider i gjennomsnittet hver potensiell kunde eller leser har vært på under en og samme økt. Jo høyere tall jo bedre. Flere sider per økt gir bedre gjennomsnittstid på nettsiden. Men det også viser Google at du er ekspert på ditt området og at du leverer det du lover i forhold til søkeord du bruker.

For å øke antall sider per økt må du ha søkeord som gir kunden det h*n søkte på og du må lenke mellom egne relevante innlegg.

4. Andre tall å følge med på

Det er også greit å kunne vite hvor mange nye besøkende du har fått og hvor mange som har kommet tilbake i en gitt tidsperiode. Det er veldig bra å ha trofaste kunder og lesere, men du trenger også tilgang til nye for å kunne vokse.

Sjekk også om du har hatt økning i besøkende generelt. Hvis du har det, er det viktig å sjekke hvilken kanal de kommer fra. Siden jeg mener at organisk søk (Google og andre søkemotorer) bør være den viktigste kilden til trafikken bør den også være den største. Oversikt over hvilke kanaler flest lesere kommer fra vil fortelle deg hva du bør jobbe mer med og hva som fungerer bra.

gutten som måler veksten sin
Fokuser på organiske søk og organisk trafikk og du kan få vekst med minst mulig jobb (etter hvert)

Sist men ikke minst kan du se hvilke artikler som har hatt mest trafikk og gjort det best på alle kriteriene over en viss tidsperiode. Hvis disse ikke er sesonginnlegg så vet du at innleggene fungerer bra, og du kan lage andre innlegg i samme format.

Ønsker du å lære hvordan du skal få gratis tilgang til tusenvis av potensielle kunder på Google, anbefaler jeg at du bli med på min e-postliste og få tips rett inn i innboksen en gang i uken.


Spread the love

You may also like

Leave a Comment